Tag: 64bit

Windows 8.1 Product Keys for All Editions

விண்டோஸ் 8.1 அனைத்து பதிப்பகங்களுக்கான தயாரிப்பு விசைகள் 32Bit / 64bit இலவச பதிவிறக்க விண்டோஸ் 8.1 தயாரிப்பு விசைகள் முழு பதிப்பு 32 பிட் / …